Privacy en veiligheid
Om iets bij ons te kunnen bestellen, moet je persoonlijke gegevens bij ons achterlaten. Voor jou is het daarbij handig om te weten wat er met deze gegevens gebeurd. Waarom vragen wij deze informatie en wat willen wij hiermee. Op deze vragen zullen wij hier antwoord geven. Mocht je na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, laat het ons dan weten via onze klantenservice.

Informatie Beveiligd
De gegevens die je bij ons achterlaat beveiligen wij met een zogeheten Secure Socket Layer (SSL). Deze beveiliging zorgt er voor dat degene die niets met deze informatie te maken hebben, hier ook gewoonweg  niet bij kunnen. Mochten wij jouw gegevens aan iemand anders geven, dan eisen wij dat die ander daar net zo zorgvuldig mee om gaat als wij en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor het doel waar hij de informatie voor heeft gekregen. Hieronder lees je meer over het waarom en wanneer wij gegevens doorgeven.

Wat doen we met je gegevens
Er zijn een aantal doelen waarvoor wij je gegevens gebruiken. Hiervoor gebruiken wij de van jou ontvangen gegevens, maar ook de door onszelf verzamelde gegevens. Denk hierbij bijvoorbeeld aan je bezoek aan de website.

Er zijn een aantal doelen waarvoor wij je gegevens gebruiken. Hiervoor gebruiken wij de van jou ontvangen gegevens, maar ook de door onszelf verzamelde gegevens. Denk hierbij bijvoorbeeld aan je bezoek aan de website.

Het leveren van je bestelling
Om de bestelling te kunnen leveren, hebben wij je naam, e-mailadres, adres(sen) en betaalgegevens nodig. Met deze informatie kunnen wij je bestelling bezorgen en je op de hoogte houden over de status van je bestelling. Mocht het nodig zijn, dan geven wij je gegevens voor een bestelling door aan ons distributiecentrum of bezorgdiensten.

Je account
Op de website heb je de mogelijkheid om een account aan te maken. In dit account slaan wij je naam, adres(sen), telefoonnummer, geboortedatum,  e-mail adres, en aflever- en betaalgegevens op. Tevens bewaren wij ook de gegevens van eerdere bestellingen en reviews die je hebt geplaatst. Dat geeft je de mogelijkheid om deze informatie snel terug te vinden.

Nieuwsbrief
Je kunt je aanmelden voor de Valenta nieuwsbrieven. Zo blijf je op de hoogte van aanbiedingen, acties en ons nieuws. Mocht je geen nieuwsbrieven meer willen ontvangen, dan kun je je afmelden onderin de e-mails die we je sturen.

Reviews
Als je een review wilt schrijven, geef dan aan of je jouw persoonlijke gegevens, of je naam zichtbaar zijn voor andere bezoekers en of wij over je review contact met je op mogen nemen. Je reviews worden opgeslagen in je account.

Fraude
Wij gebruiken klantgegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Als het nodig is, geven wij klantgegevens aan de overheid.

Achteraf betalen
Wij kunnen je kredietwaardigheid toetsen, wanneer je er voor kiest om artikelen te kopen die je niet meteen wilt betalen. Hierbij kunnen wij gebruik maken van externe bureaus. Dit staat ook beschreven in de algemene voorwaarden.

Zakelijke klanten
Ook van onze zakelijke klanten en partners slaan wij gegevens van de contactpersoon op. Betreffen dit gegevens van een persoon, dan behandelen wij deze gegevens  net zoals die van andere klanten.

Social Media
Het is mogelijk om op een aantal plekken op de website in te loggen op je Facebook-account. Zodra je aangeeft een artikel leuk te vinden, dan verschijnt dat artikel op je social media account. Valenta heeft geen toegang tot je social media accounts. Stel je een vraag aan ons via social media en zien wij de vraag voorbij komen, dan bewaren wij je bericht en je accountnaam, zodat we op je bericht kunnen reageren.

Cookies
Om er voor te zorgen dat de website van Valenta goed werkt en alles correct weergeeft, maakt Valenta gebruikt van cookies. Meer informatie over cookies vind je op de pagina Cookies.

Valenta International B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.valenta.com/

Valenta International
Impuls 105, 1446 WL  Purmerend
Telefoon: +31 (0)299 667080

Persoonsgegevens die wij verwerken
Valenta verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@valenta.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Valenta verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Valenta bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

We zijn wettelijk verplicht om je gegevens minstens 7 jaar te bewaren. Het gaat dan om de gegevens die we gebruiken om je bestelling te verwerken en de overeenkomst uit te voeren die je met ons hebt gesloten. 
Als je 7 jaar niet actief bent geweest bij valenta.com, wissen we automatisch alle gegevens die naar jou herleidbaar zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden
Valenta verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Valenta blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Valenta gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Valenta gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Valenta en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@valenta.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Valenta wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Valenta neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@valenta.com